Carmen Server

Configuration

Configuration

Configuration is het configuratieprogramma voor de Carmen Server, waar de meeste gegevens die van belang zijn voor het draaien van Carmen Server ingesteld worden. Zoals bijvoorbeeld de verdeling van de players over de geluidskaarten, de instellingen voor het tijdsein, het aansturen van externe hardware zoals faderstart en het jinglepad, etc.