Carmen TV

Users

Users

Carmen TV beschikt over talrijke functies, soms is het daarbij niet gewenst om alle medewerker daar toegang tot te geven. Dit is de reden waarom bij het pakket van Carmen Server het programma Users zit. Users is het gebruikersbeheer voor Carmen TV.

Daarnaast is het mogelijk om per gebruiker aan te geven in welke types hij/zij berichten mag invoeren en een restrictie op te leggen voor het aantal pagina’s dat het bericht mag hebben. Ook kan per user bepaald worden of berichten eerst naar een “supervisor” gestuurd moeten worden.